• UM Impact Day во знакот на солидарноста

  • Млади лидери – Наталија Рунчева, Универзал Медиа Скопје: Успехот е неизбежен таму каде иновациите се спојуваат со искуството

  • Од стручна обука до посета на Facebook HQ во Даблин

  • 50 проценти од глобалното дигитално огласување се одвива на мобилните уреди